Konfigurátor

Konfigurátor KNS je nový intuitívny program, ktorý poskytuje väčší komfort pri práci s výrobkami KOPOS. Program pracuje s výrobkami produktového portfólia káblových nosných systémov, vrátane systémov so zachovaním funkčnosti pri požiari. Je užívateľsky príjemný, nevyžaduje hlboké znalosti o výrobkoch a jeho základnou myšlienkou je vytvorenie jednoduchej súpisky materiálu potrebného k zostaveniu káblovej trasy.

  • vždy aktuálne výrobky
  • rýchla orientácia v programe – intuitívne užívateľské prostredie
  • ľahké zostavenie trasy – príslušenstvo a zavesenie káblovej trasy
  • možnost uložení projektu a následného doplňování
  • výsledná súpiska vrátane EAN kódu