Konfigurátor KNS

Konfigurátor KNS je nový intuitivní program, který poskytuje větší komfort při práci s výrobky KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů, včetně systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Je uživatelsky příjemný, nevyžaduje hluboké znalosti o výrobcích a jeho základní myšlenkou je vytvoření jednoduché soupisky materiálu potřebného k sestavení kabelové trasy.

  • vždy aktuální výrobky
  • rychlá orientace v programu – intuitivní uživatelské prostředí
  • snadné sestavení trasy- příslušenství a zavěšení kabelové trasy
  • možnost uložení projektu a následného doplňování
  • výsledná soupiska včetně EAN kódů