Vaše osobní údaje zpracovává jako správce osobních údajů společnost KOPOS KOLÍN a.s., IČO 61672971, se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 432, PSČ 28094. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese našeho sídla, telefonicky na telefonním čísle +420 321 730 111, nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese kopos@kopos.cz.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou.

1. Zpracování osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho požadavku

Aby mohla společnost KOPOS KOLÍN a.s. vyřídit Váš požadavek, bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste vyplnil(a) v kontaktním formuláři na webových stránkách KOPOS KOLÍN a.s.

Pokud jste provedli přihlášení na školení, oprávněně předpokládáme, že byste mohli mít zájem o poskytnutí informace o konání dalších obdobných školení, a proto Vaše kontaktní osobní údaje budeme zpracovávat rovněž za účelem zaslání informace o dalších obdobných školení, ledaže se jednoduchým způsobem z odběru novinek prostřednictvím odhlašovacího odkazu obsaženým v každé e-mailové zprávě odhlásíte.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zaměstnanci a spolupracovníky, kteří mají smluvně zajištěnou povinnost mlčenlivost, a subjekty, které Vaše údaje budou nezbytně potřebovat pro vyřízení Vašeho požadavku, jako na příklad se školiteli nebo subjekty, jichž se týká Vaše stížnost. K Vašim údajům mohou mít rovněž přístup poskytovatelé služeb webhostingu. Všechny subjekty, se kterými spolupracujeme, zajišťují řádnou ochranu Vašich osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vyřizování Vašeho požadavku, nejpozději však po dobu tří let od zadání Vašeho požadavku. V případě, že jste se prostřednictvím formuláře přihlásili na školení, budeme Vás informovat o konání každého dalšího periodického obdobného školení, ledaže se dalšího periodického školení nezúčastníte.

2. Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním novinek a informací o produktech, školeních a jiných službách společnosti KOPOS KOLÍN a.s., bude společnost KOPOS KOLÍN, a.s. zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) za účelem přímého marketingu.

Svůj souhlas nám poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Pokud Váš souhlas neodvoláte dříve, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zaměstnanci a spolupracovníky, kteří mají smluvně zajištěnou povinnost mlčenlivost, a subjekty, které poskytují služby nezbytné pro realizaci přímého marketingu. K Vašim údajům mohou mít rovněž přístup poskytovatelé služeb webhostingu. Všechny subjekty, se kterými spolupracujeme, zajišťují řádnou ochranu Vašich osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky.

Můžete nás kdykoliv požádat o přenesení Vašich osobních údajů třetí osobě.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Vedle práv uvedených pro jednotlivé účely zpracování výše se na nás můžete kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo chybné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Pokud máte za to, že pro zpracování Vašich osobních údajů chybí právní podklad nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, případně pokud jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás žádat o výmaz Vašich osobních údajů. V případě pochybností, zda zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonem máte rovněž právo na omezení zpracování, případně podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.